sprawdź

Nasze aktualności

Nowy numer telefonu
Nowy numer telefonu do nas 508-311-311
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
Bardzo ważne, w obecnym stanie prawnym, przy ogłaszaniu upadłości, stopień winy dłużnika lub stopień przyczynienia się do niewypłacalności nie jest badany…
Przebieg postępowania upadłościowego wobec osób fizy...
Przebieg postępowania upadłościowego dla osób fizycznych. Złożenie wniosku wraz ze stosownymi dokumentami w sądzie. Podjęcie przez sąd decyzji wobec wnioskodawcy.…