Przebieg postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych

Przebieg postępowania upadłościowego dla osób fizycznych.

  • Złożenie wniosku wraz ze stosownymi dokumentami w sądzie.

  • Podjęcie przez sąd decyzji wobec wnioskodawcy.

  • W przypadku ogłoszenia upadłości następuje zawieszenie toczących się egzekucji komorniczych, a całość spraw związanych z zadłużeniem i ewentualnym majątkiem przejmuje syndyk masy.

  • Po spieniężeniu ewentualnego majątku, który posiada upadły oraz sporządzeniu listy wierzycieli sąd wydaje postanowienie o umorzeniu reszty zobowiązań lub zarządza plan spłaty wierzycieli.